Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đọc truyện 《VKOOK》Tổng Tài Biết Yêu On-Going
1.151.161 lần đọc truyện 96.427 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện 《VKOOK》Huyết Cẩu Tình On-Going
104.594 lần đọc truyện 15.562 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện 《VKOOK》Cap & Beanie On-Going
52.224 lần đọc truyện 8.979 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện [V-Trans] Text Me - B1 | kth.jjk On-Going
106.293 lần đọc truyện 16.244 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện Random the series || kth.jjk On-Going
15.303 lần đọc truyện 1.861 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện 《VKOOK》 Bất chợt yêu em đến nhường này On-Going
6.165 lần đọc truyện 1.285 bình chọn -kookcumber
Đọc truyện [VKook] Bảo Mẫu Ngốc Nghếch Của Tôi On-Going
169 lần đọc truyện 31 bình chọn KysNgs3
Đọc truyện Tôi yêu anh!! Chàng bác sĩ lạnh lùng!!! On-Going
6 lần đọc truyện 3 bình chọn Tieutieu1812
Đọc truyện kth.jjk • snow white, em yêu anh On-Going
171 lần đọc truyện 38 bình chọn -kookCake
Đọc truyện lgl.ldh • gửi em, daehwi của anh On-Going
525 lần đọc truyện 93 bình chọn -kookCake
Đọc truyện |Chuyển ver+ Edit| |VMinKook| Gián Đoạn On-Going
964 lần đọc truyện 51 bình chọn Kookcu_nochu
Đọc truyện Vườn bông nhà Ami On-Going
4.969 lần đọc truyện 777 bình chọn -taedrop
Đọc truyện ảnh chế anime hài On-Going
903 lần đọc truyện 112 bình chọn nhokcuonganime
Đọc truyện kth.jjk • Từ khung cửa sổ On-Going
506 lần đọc truyện 98 bình chọn -kookCake