Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
[17:45]
Biện bảo bối đang online.
Biện bảo bối: chú! Tối nay cùng đi xem phim nha!
Phác tổng là của tôi: nhưng tôi phải họp rồi.
Biện bảo bối: quan trọng lắm sao?
Phác tổng là của tôi: ừ.
Biện bảo bối: ....
Biện bảo bối: vậy thôi.
.
.
.
.
[18:16]
Phác tổng là của tôi đang online.
Phác tổng là của tôi: bảo bối.
Biện bảo bối đang online.
Biện bảo bối: chú họp xong chưa?
Phác tổng là của tôi: thay đồ đi.
Biện bảo bối: làm gì?
Phác tổng là của tôi: tôi sắp đến nhà em rồi!
Phác tổng là của tôi: đã mua vé.
Biện bảo bối: ơ... Nhưng còn cuộc họp?
Phác tổng là của tôi: đã hủy.
Biện bảo bối: huhu chú làm em cảm động đến chết mất!
Phác tổng là của tôi: không được chết.
Phác tổng là của tôi: em còn chưa cùng tôi làm đám cưới.
Phác tổng là của tôi: chưa cùng tôi hưởng tuần trăng mật.
Phác tổng là của tôi đang nhập văn bản...
Biện bảo bối đã xem.
Biện bảo bối: sao hôm nay chú nói nhiều vậy?
Biện bảo bối: đừng nhắn nữa.
Phác tổng là của tôi đã xem.
Biện bảo bối: chú hãy tập trung lái xe đi!
Biện bảo bối: em chờ chú ❤️❤️❤️
Phác tổng là của tôi đã xem.
Biện bảo bối: em yêu chú!
Phác tổng là của tôi đã xem.
Biện bảo bối: sao chú không nhắn lại?
Phác tổng là của tôi đã xem.
Biện bảo bối: huhu chú thật quá đáng!

«  Phiên ngoại 4

16 »

#yaoi #highschool #nalu #sexy #imagines

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện [ CHANBAEK ] Nhà Đầu Bò có nuôi một Mặn Mặn

Đọc truyện [Edit] [ChanBaek] Thân Ái Đích Đại Ca

Đọc truyện Tiền Bối...Em Yêu Anh ! || ChanBaek || ShortFic ||

Đọc truyện [LONGFIC] [CHANBAEK-SA] THẾ GIỚI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC !

Đọc truyện | CHANBAEK | |Longfic| Không phải thư ký, em là vợ tôi

Đọc truyện [Shortfic][ChanBaek] Ngục

Đọc truyện [Edit] Cho Dù Cong Thành Nhang Muỗi Gia Cũng Là Công

Từ khóa tìm kiếm