Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Bạn đang lẩm nhẩm theo bài MIC drop.
Did you see my bag? Did you see my bag?
Jungkook đọc lái sang 1 phát.
Did you seal my bag? Did you seal my bag? (Dab: là chơi chữ đó :v, seal nghe giống với see)«  Jin ❤ (pt 2)

Jimin S E »

Bạn đang đọc truyện BTS IMAGINE ☁ My Girl , Jay Kay . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm